Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Fuzztastic Planet Festival : 15th Band


Final band announcement incoming:
Ladies and gents, there's no easy way to say this so let's be quick about it...

One of the biggest rock n roll bands of our times joins our festival.

Radio Moscow will play Fuzztastic Planet Festival2014.

I repeat, Radio Moscow will play Fuzztastic Planet Festival 2014.

Over.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου